آرشیو طرح درس های فدراسیون کوهنوردی
یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۳
0 نظر
1127 بازدید

 

دانلود جزوات آموزشی فدراسیون كوهنوردی ایران

طرح درسهای فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران

کوهپیمایی

طرح درس و کتاب کارآموزی کوهپیمایی / فدراسیون کوهنوردی ایران

طرح درس و کتاب کارآموزی کوهپیمایی / فدراسیون کوهنوردی ایران

   

کارآموزی کوهپیمایی

ویژه کارموزان

دانلود فایل

مربیگری درجه ۳ - کوهپیمایی

ویژه کارموزان

دانلود فایل

   

عمومی

کتاب هواشناسی کوهستان / دکتر جعفر سپهری

کتاب آموزش دوره مقدماتی جهت یابی ، کار با قطب نما و نقشه

کتاب مقدماتی کـــار با GPS

جزوه آموزشی مبانی محیط زیست کوهستان

کتاب هواشناسی کوهستان

دکتر جعفر سپهری

دانلود فایل

آموزش جهت یابی، کار با قطب نما و نقشه

دانلود فایل

کتاب دوره مقدماتی کار باGPS

دانلود فایل

جزوه آموزشی مبانی محیط زیست کوهستان

دانلود فایل

برف و یخ

طرح درس و کتاب کارآموزی برف/ فدراسیون کوهنوردی ایران

طرح درس و کتاب کارآموزی پیشرفته برف / فدراسیون کوهنوردی ایران

مربیگری درجه 3 - برف و یخ / فدراسیون کوهنوردی ایران

 

کارآموزی مقدماتی برف

ویژه کارموزان

دانلود فایل

کارآموزی پیشرفته برف

ویژه کارموزان

دانلود فایل

مربیگری درجه ۳-برف و یخ

ویژه کارموزان

دانلود فایل

 

سنگنوردی در طبیعت

طرح درس و کتاب کارآموزی سنگنوردی / فدراسیون کوهنوردی ایران

کارآموزی پیشرفته سنگنوردی

مربیگری درجه 3 - سنگ نوردی

 

کارآموزی مقدماتی سنگنوردی

ویژه کارموزان

دانلود فایل

کارآموزی پیشرفته سنگنوردی

ویژه کارموزان

دانلود فایل

مربیگری درجه ۳ - سنگ نوردی

ویژه کارموزان

دانلود فایل

 

صعودهای ورزشی (سنگنوردی در سالن)

کتاب اصول و مبانی کارآموزی مقدماتی صعودهای ورزشی / فدراسیون کوهنوردی ایران

کتاب اصول و مبانی کارآموزی پیشرفته صعودهای ورزشی / فدراسیون کوهنوردی ایران

   

کارآموزی مقدماتی صعودهای ورزشی

ویژه کارموزان

دانلود فایل

کارآموزی پیشرفته صعودهای ورزشی

ویژه کارموزان

دانلود فایل

   

غارنوردی

کتاب مبانی تئوری و تکنیک های مقدماتی غارنوردی / Caving Basics book

کتاب مبانی تئوری و تکنیک های پیشرفته غارنوردی / Caving pro book

مربیگری درجه ۳ - غارنوردی

جزوه آموزش نقشه برداری و نقشه خوانی غار

کارآموزی مقدماتی غارنوری

ویژه کارموزان

دانلود فایل

کارآموزی پیشرفته غارنوری

ویژه کارموزان

دانلود فایل

مربیگری درجه ۳ - غارنوردی

ویژه کارموزان

دانلود فایل

آموزش نقشه برداری ونقشه خوانی غار

ویژه کارموزان

دانلود فایل

 

 

پی نوشت: این جزوات توسط فدراسیون کوهنوردی ایران تهیه شده و برای دوره های آموزشی کوهنوردی زیر نظر فدراسیون مورد استفاده قرار میگیرد.

فایلهای با فرمت PDF بوده و آخرین ویرایش آنها است.

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر