انعکاس صحبت های جناب اقای خسروی از اعضای گروه کوهنوردی شهریاران در خصوص تصمیم وی برای صعود به قله اورست در سایتها وبلاگها

۱۳۹۳/۰۸/۱۰ 0

گیلاس و آلبالو در کفترلو

۱۳۹۳/۰۷/۰۷ 0

آسمان کبود-آبشار کرکبود

۱۳۹۳/۰۶/۱۶ 0

غار یخ مراد - گچسر

۱۳۹۳/۰۶/۰۹ 0

دریاچه اوان دریاچه ای در بام قزوین

۱۳۹۳/۰۶/۰۳ 0

آبشار خور

۱۳۹۳/۰۵/۲۶ 0

چشمه تلخاب و آبشار خلنو

۱۳۹۳/۰۵/۲۰ 2