تصویرسازی ذهنی و کوه نوردی
یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۴
0 نظر
1861 بازدید

تصویر سازی ذهنی و کوهنوردی

عنوان یک روش عمده در بهبود و افزایش کارایی افراد و حتی درمان های شناختی مورد استفاده قرار می گیرد.

به بیان ساده ، تصویرسازی فرایندی است که فرد از طریق آن صحنه ها و تصاویری را در ذهن خود می پروراند ، می بیند و حس می کند. تصویر سازی ذهنی راهی بنیادی برای دستیابی و استفاده از منابع بی پایان مغز جهت نیل به اهداف و کشف توانایی های انسان است .

مطالعه پیرامون تصویر سازی ذهنی و ارتباط آن با اجرای ورزشی از اوایل قرن بیستم آغاز گردید و از طریق بررسی نمودار فعالیت الکتریکی عضله (electromyogram) ، هنگامی که یک آزمودنی حرکت اندامی را تصور می کرد ، تحریکات جزیی در عضلات او ثبت گردید و نشان داد که تصاویرذهنی باعث انتقال تکانه ها (impulses) به عضلات درگیر درفعالیت شده و چنان چه به طور صحیح مورد استفاده قرار گیرد موجب ارتقای کیفیت در اجرا وآموزش بهتر در ورزش کاران می گردد. آن چه در حال حاضر پذیرفته شده این است که تصویر سازی در تشکیل طرح ذهنی یی که برای ایجاد یک برنامه حرکتی درسیستم اعصاب لازم است ، به فرد کمک می کند تا از طرح ذخیره شده به عنوان راهنمایی برای اجرای مجدد مهارت در آینده استفاده نماید. از تصویر سازی ذهنی جهت یاد گیری مهارت های ورزشی جدید و تعمیق آموزش های قبلی از جمله ایجاد اطمینان وآگاهی از توانایی خود ،کمک به اصلاح مهارت ، آمادگی برای انجام صعودها، کمک به بازیافت و توانبخشی روانی و آماده سازی ذهنی ، ایجاد و افزایش انگیزش دربین کوه نوردان و سنگ نوردان می توان استفاه نمود. انجام تصویرسازی ذهنی نیاز به تمرین و ممارست دارد تا به شکلی صحیح به کار برده شود . همان طور که سطح مهارت جسمانی افراد متفاوت است سطح مهارت درایجاد تصاویر واضح و کنترل شده نیز متفاوت است.

برای کسب مهارت و تبحر در تصویر سازی ذهنی توجه به عوامل زیر ضروری است: ۱- یک تصویر برای اثر بخش بودن باید واضح و روشن باشد. وضوح تصویر به میزان درگیر شدن همه ی حواس در خلق آن مرتبط است . کوه نورد یا سنگ نوردی که تماس دست خود را با گیره های سنگ و صعود یک مسیر دشوار تصور می کند ، باید بتواند این تماس و صعود را در ذهن خود ببیند، حس کند و با تمام وجود آن را لمس نماید و این امر نیازمند تکرار و تمرین است.

۲- عامل مهم دیگر در تصویر سازی ذهنی اثربخش، قابلیت کنترل( controllability) آن است. بدین معنی که ورزش کاران باید بتوانند تصاویرشان را کنترل کنند. قابلیت کنترل ، به توانایی فرد در دست کاری یا تغییرتصاویر ذهنی مطابق با میل خود گفته می شود.

آیا شما می توانید صعودی را که می خواهید انجام دهید تصور کنید؟ این کارممکن است ساده به نظر برسد اما بسیاری از ورزش کارانی که می توانند تصاویر ذهنی خود را آهسته و معکوس کنند دارای کنترل خوبی هستند. تصویر سازی ذهنی بایستی با تمرین های بدنی همراه باشد واین امر بیانگر آن است که تصویر سازی ذهنی اغلب برای ورزش کاران زبده و با تجربه مفیدتر است زیرا در تصویرسازی ذهنی نیز تجربه کسب کرده اند.

۳- برای ایجاد تصاویر ذهنی واقعی تر باید بر تصور کامل رفتار تمرکز کرد ، یعنی اگر تصویرذهنی ساخته شده صحیح و کامل نیست لازم است مجددا تلاش شود ودر ذهن اصلاح گردد. این امر در واقع همان قانون تمرین بدنی است که درتمرین ذهنی نیز به کار برده می شود. برای مثال جهت صعودبه یک قله یا مسیری بر روی سنگ باید مرور ذهنی به آهستگی و با جزئیات کاملی از مسیر و ازطریق دریافت اطلاعات از منابع موجود انجام گیرد و پیامد انجام آن تصویر ذهنی یعنی رسیدن به نتیجه دلخواه نیز به شکل ذهنی مرور گردد. برای این که تصویر اثربخش باشد ، باید نتیجه ی تصور شده همان چیزی باشد که صعود کننده به دنبال آن است.

۴- شروع تمرین های ذهنی ، باید در محیطی آرام که مانع ایجاد تمرکز نباشد آغاز و انجام پذیرد تا این آرامش باعث تسهیل درگیری تمام حواس طی تصویر سازی ذهنی گردد، اما با تمرین و پیشرفت مهارت های تصویر سازی ، می توان حتی زمانی که عوامل مزاحم و منحرف کننده ای نیز وجود دارد به انجام آن پرداخت .

تهیه و تنظیم : علی رضا احمدی – وب سایت گروه کوهنوردی باشگاه کوهنوردی تهران

 

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر