زمستان فصل لذت كوهنوردان:
چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۳
0 نظر
1056 بازدید

زمستان فصل لذت كوهنوردان:

انجمن پزشکی کوهستان ایران: انسان در طول تاريخ همواره با طبيعت در ستيز و مبارزه بوده است. هر زمان كه با فروتني و تواضع در مقابل سر سختي كوهستان و طبيعت كرنش نشان داده، با كاميابي و پيروزي همراه بوده و چنانچه ناآگاهانه و با سماجت نسبت به واكنش قله و شرايط نا پايدار پافشاري كرده است متاسفانه با شكست و ناكامي و فرجامي تلخ روبرو بوده است.
اكثر كوهنوردان تمرين و آزمون شرايط سخت را در فصول مختلف سال به عنوان پيش نياز برنامه هاي حرفه اي لازم و ضروري مي دانند. تمرين و ممارست با طبيعت، كوه و صخره گاهي انسان را در آزموني سخت و جانفرسا مواجه نموده و در پي آن تجارب گران سنگي بجا مي ماند. طبيعت و كوهستان با تمام زيبايي هاي خود گاها با انسان جنگ و نبرد دوستانه دارد.
اين دو در آزموني سخت و نا برابر همديگر را محك زده و دعوت به مبارزه مي كنند. انسان با تمام توانايي هاي جسمي و بكار گيري از تجهيزات مدرن در رويارويي با شرايط سخت و صلابت قله و نيز تلاش براي زنده ماندن با هدف برد برد با طبيعت مبارزه مي كند. در اين عرصه نبرد همواره پيروزي از آن ما نيست بلكه در زمان و فرصت بسياراندكي اراده و خشم طبيعت انسان را مغلوب و ناگزير به بازگشت مي كند. به همين دليل بخش بزرگي از كوهنوردان با شروع فصل زمستان و با صعود به قلل مرتفع كوهنوردي را با جديت پيگيري مي كنند.
 
در اين فصل وجود برف و سرما و شرايط سخت جهت آزمون و محك زدن  لوازم و تجهيزات فني و پوشاك زمستاني و از سويي ديدن مناظر زيبا و هيجانات در اين فصل لذت بخش و به انسان اعتماد به نفس مي دهد. يكي از خصوصيات ذاتي انسان علاقه مندي به  تمرين و رويارويي با  شرايط دشوار و هيجانات در ورزش كوهنوردي مي باشد و از فراز و نشيب اين پيامدها لذت برده و با ممارست و زيستن مسالمت آميز با كوهستان اراده خود را محك زده و در آغوش پر مهر طبيعت بر بلنداي قله مي ايستند ولي انسان  همواره پيروز ميدان  نيست و گاها با شكست و ناكامي و حسرت رسيدن به  قله صعود را متوقف و با فروتني و تواضع نسبت به اقتدار و صلابت قله و طبيعت راه باز گشت را در پيش مي گيرد.
از ويژگي صعود هاي زمستاني، تشخيص و مسير يابي ايمن از خطر ريزش بهمن و رسيدن به قله و نيز برگشت از صعود مي باشد بي ترديد اغلب مسيرهاي شناخته شده و تابستاني براي رسيدن به قله مناسب فصل زمستان نبوده و بدليل وجود برف، بخش هاي زيادي از عوارض طبيعي در مسيرها قابل رويت نمي باشد. از اين رو شكاف ها و چاله هاي برفي از ديده پنهان بوده و براي گام برداري و تردد نيازمند تدبير و مسيريابي درست مي باشد. لذا شناخت منطقه مورد نظر، داشتن تجارب صعود زمستاني، شناسايي مسيرهاي پيش بيني شده، لوازم و تجهيزات مناسب فصل، بايد با برنامه ريزي و پيش بيني موارد ذكر شده زمان بندي بيشتري را براي برنامه و صعود در نظر گرفت. هر چند كه اين قشر از كوهنوردان در زمستان كوهنوردي را با جديت دنبال مي كنند ولي وجود شرايط دشوار و خطرساز در اين فصل نيازمند آمادگي جسماني و تجهيزات مناسب فصل داشتن تدبير و زيركي هوشمندانه براي اجراي برنامه ها زمستاني لازم وضروري مي باشد.
 
در اين فصل بدليل شرايط جوي ناپايدار و خطر ريزش بهمن و شناخت مسيرهاي فرعي و ايمن، كوتاه بودن روزها و رعايت قانون 14 كه لازم است در اين فصل صعود به قله و بخش اعظم برنامه تا ساعت 14 به اتمام رسيده باشد. خطر جاده ها و راه هاي ارتباطي، مجهز بودن تجهيزات زمستاني و همچنين داشتن تغذيه مناسب فصل همگي از نكات و مواردي است كه كوهنوردان بايد با درايت و توجه بيشتر به موارد ذكر شده از بروز خطرات احتمالي غافل نباشند كوچكترين سهل انگاري و چشم پوشي از موارد ذكر شده منجر به حوادث ناگوار مي شود كه پيامد آن جبران ناپذير خواهد بود. شرايط جوي ناپايدار در زمستان قابل پيش بيني نبوده و جهت اطمينان و پيشگيري از حوادث و خطرات احتمالي بايد از مسيرهاي صعب العبور اجتناب كرد و با اطمينان از توانمندي و تركيب اعضاي تيم برنامه را سازماندهي و براي دوري جستن از مسيرهاي بهمن خيز لازم است از راه هاي فرعي و ايمني عبور نماييم.
 
 با نتيجه گيري از مطلب فوق لازم است سرپرستان و مربيان با تجربه در اين فصل با جديت در برگزاري برنامه هاي كوهنوردي زمستاني حضور و مشاركت جدي داشته باشند و با داشتن اطلاعات موثق از شرايط و سختي برنامه و محل مورد نظر ضمن رعايت نكات ايمني اين فصل را كه فرصت مناسبي براي اجراي تمرينات سخت و آمادگي جسماني مي باشد براي ورزشكاران كوهنورد مهيا نمايند .

با تشكر از آقاي فرجي پور بابت نگارش اين مقاله - برداشت از وبلاگ گروه سایپا

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر