سایت های هواشناسی
یکشنبه ۰۲ شهریور ۱۳۹۳
0 نظر
1296 بازدید
سایت های هواشناسی

 

سایت هواشناسی Freemeteo

هواشناسی قله ها

هواشناسی ایران

هواشناسی مسیر های برفی

هواشناسی شهرها

 

پیش بینی آب و هوای چند قله شناخته شده

 

 

قله ی توچال   

قله ی کلکچال

قله ی برج

قله ی آزاد کوه

قله ی علم کوه

تخت سلیمان

آبعلی

دربندسر

دیزین

شمشک

 
 
هواشناسی قله ها
 
 
 

هوای قله دماوند ۵۶۷۰ متر
هوای قله دماوند ۵۰۰۰ متر
هوای قله دماوند ۴۰۰۰ متر
هوای قله دماوند ۳۰۰۰ متر
هوای قله دماوند ۲۰۰۰ متر
هوای قله دماوند ۱۰۰۰ متر

 

علم کوه
http://www.mountain-forecast.com/peaks/Alam-Kuh

هوای قله علم کوه
هوای ارتفاع ۴۰۰۰ علم کوه
هوای ارتفاع ۳۰۰۰ علم کوه
هوای ارتفاع ۲۰۰۰ علم کوه

آزادکوه
http://www.mountain-forecast.com/peaks/Azad-Kuh

توچال
http://www.mountain-forecast.com/peaks/Tochal

سبلان
http://www.mountain-forecast.com/peaks/Sabalan

درفک
http://www.mountain-forecast.com/peaks/Dorfak

دوشاخ
http://www.mountain-forecast.com/peaks/Doshakh

اچو
http://www.mountain-forecast.com/peaks/Acho

برج
http://www.mountain-forecast.com/peaks/Borj

کلک چال
http://www.mountain-forecast.com/peaks/Kolakchal

بینالود
http://www.mountain-forecast.com/peaks/Mount-Binalud

تخت سلیمان
http://www.mountain-forecast.com/peaks/Takhte-Soleyman

غار رودافشان
http://www.mountain-forecast.com/peaks/Ghar-e-Roodafshan

الوند
http://www.mountain-forecast.com/peaks/Alvand3

کرکس
http://www.mountain-forecast.com/peaks/Karkas

شیرکوه
http://www.mountain-forecast.com/peaks/Shir-Kuh

دنا
http://www.mountain-forecast.com/peaks/Dena

سهند
http://www.mountain-forecast.com/peaks/Sahand

زردکوه
http://www.mountain-forecast.com/peaks/Zard-Kuh

تفتان
http://www.mountain-forecast.com/peaks/Taftan

شاهو
http://www.mountain-forecast.com/peaks/Shaho

اشترانکوه
http://www.mountain-forecast.com/peaks/Sanboran

جوپار
http://www.mountain-forecast.com/peaks/Jupar

هزار
http://www.mountain-forecast.com/peaks/Hazaran
هوای ساوالان در قله۴۸۱۱
هوای ساوالان در ارتفاع ۴۰۰۰
هوای ساوالان در ارتفاع ۳۰۰۰
هوای ساوالان در ارتفاع ۲۰۰

وضعیت آب و هوای پیستهای اسکی رو هم از طریق لینک زیر بررسی کنید

http://www.snow-forecast.com/

تعدادی از سایتهای مفید برای پیش بینی  آب و هوا

http://www.accuweather.com/en/ir/iran-weather

http://www.foreca.com/Asia/browse
http://www.weather.com/
http://www.irimo.ir/farsi/

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر