عظیم قیچی‌ساز

۱۳۹۳/۰۷/۲۱ 0

جرزی کوکوشکا، اسطوره کوهنوردی

۱۳۹۳/۰۷/۲۱ 0

پلنگ های برفی امسال

۱۳۹۳/۰۷/۲۱ 0

سر ادموند هیلاری ، نخستین فاتح قله اورست

۱۳۹۳/۰۷/۲۰ 0

رینهولد مسنر ، نخستين کوهنورد باشگاه 8000 مترها

۱۳۹۳/۰۷/۲۰ 0

سیمون مورو، کوهنورد صعودهای زمستانه در هیمالیا

۱۳۹۳/۰۷/۲۰ 0

اعضای باشگاه 8000 متری ها

۱۳۹۳/۰۷/۰۷ 0