هنگام صعود ضربان قلب خود را اندازه گیری نمایید:
چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۳
0 نظر
589 بازدید

هنگام صعود ضربان قلب خود را اندازه گیری نمایید:

انجمن پزشکی کوهستان ایران: وقتي یک کوهنورد شروع به صعود می کند و بدن وی کم کم آماده گرم شدن (warm up ) مي شود بايد ضربان قلب وي برابر فرمول زير محاسبه شود و ضربان قلب كه به اين محدوده رسيد نشان مي دهد كه بدن گرم شده است و آماده فعالیت جدی مي باشد.

 

 ماكزيمم ضربان مجاز قلب ورزشکار = سن ورزشکار – 220 
ضربان قلب كاري = ضربان قلب ورزشکار در حالت سكون – ماكزيمم ضربان قلب ورزشکار 
ضربان قلب در حالت گرم كردن= ضربان قلب در حالت سكون + (4/0×ضربان قلب كاري)

 براي مثال اين محاسبه براي يك ورزشکار 30 ساله كه ضربان قلب وی در حالت سكون 70 ضربه در دقيقه مي باشد به شرح زير است 
ماكزيمم ضربان مجاز قلب 190=30-220 
ضربان قلب كاري 120=70-190 
ضربان قلب مجاز براي گرم كردن 118=70+48 =70+(4/0×120)

 محدوده ضربان قلب ورزشكاري كه استقامتي هوازي كار مي كند به شرح زير است: 
ضربان قلب در حالت سكون + (6/0×ضربان قلب كاري) 
و اگر ورزشكار در آستانه غير هوازي كار مي كند يعني بين مرز هوازي و غير هوازي كار وتمرين مي نمايد ضربان قلب وي به شرح زير محاسبه ميگردد: 
ضربان قلب در حالت سكون + 7/0 ×ضربان قلب كاري


براي مثال يك ورزشكار 30 ساله كه ضربان قلب وي در حالت سكون 60 است 
محدوده ضربان قلب وي در حالت آستانه غير هوازي به شرح زير مي باشد: 
ماكزيمم ضربان قلب 190=30-220 
ضربان قلب كاري 130=60-190 
151=60+91=60+(7/0×130)

ضربان قلب يك ورزشكار با مشخصات ذكر شده فوق وقتي كه در آستانه غير هوازي كار مي كند اما محاسبه ضربان قلب همان ورزشكار 30 ساله كه ضربان قلب وي در حالت آرامش و سكون 60 است در زمانيكه در آستانه اسید لاكتيك يعني غير هوازي كار مي كند به شرح زير است. 
ضربان قلب ورزشكار در حالت سكون +9/0×ضربان قلب كاري 
ضربان قلب كاري 130 =60-190 
à= ماكزيمم ضربان قلب 190 =30-220 
177 =(60+117) =60+(9/0×130)

 ضربان قلب ورزشكاري كه در سيستم اسيد لاكتيك يا غير هوازي كار مي كند 
پس با توجه به ويژگي هر ورزشكار مي توان از روي ضربان قلب وي مشخص نمود.

 گرداورنده: دکتر حمید مساعدیان با اقتباس و تشکر از طه رزم آرا كارشناس ارشد تربيت بدني وعلوم ورزشي

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر